fbpx

Societatea prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor, atunci când utilizează Site-ul www.ginacakes.ro și/sau orice Serviciu oferit de către firma noastră.

1. CINE ESTE RESPONSABIL DE PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

Gina Cakes cu sediul în România este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR. 

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Societatea poate fi contactată folosind următoarele date de contact: gina.cakes@yahoo.com 

2. CE DATE PRELUCRĂM?

Societatea prelucrează datele personale pe care ni le furnizaţi atunci când utilizaţi Site-ul, contractați un serviciu, vă înscrieţi în campaniile noastre (și/sau campaniile organizate împreună cu partenerii noștri), doriţi să primiţi comunicări comerciale sau să participaţi la sondajele şi chestionarele noastre, sau ne contactați prin orice mijloace de comunicare. În cazul în care contactați compania noastră Gina Cakes prin intermediul formularului de contact prezent pe site-ul www.ginacakes.ro , datele comunicate de dvs.( nume, prenume, adresa, telefon,email și orice alte date personale comunicate) vor fi stocate și prelucrate doar după bifarea acceptului expres prezent în partea de jos a formularului de contact. De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies..

3. FURNIZAREA UNOR OFERTE PERSONALIZATE

În anumite situaţii, putem utiliza informaţiile colectate de la dvs. în combinaţie cu datele pe care le obţinem de la echipele noastre de vânzări şi/sau de marketing cu privire la interacţiunea dvs. cu Societatea, pe care să le folosim în contextul comunicărilor noastre de marketing. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienţilor noştri produse / servicii relevante şi personalizate.[De asemenea, dacă sunteţi de acord, putem efectua analize avansate cu privire la interesele şi preferinţele dvs. rezultând din informaţiile pe care le deţinem despre dvs. din interacţiunea cu noi, precum şi prin combinarea datelor obţinute de la terţi (e.g. prin intermediul tehnologiilor de analiză a navigării web) pentru a vă transmite comunicări comerciale și adaptate nevoilor şi preferinţelor dvs.Putem realiza diverse raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora, activitatea de vânzări / prelucrare.

4. EXECUTAREA CONTRACTULUI ÎNCHEIAT CU NOI

Atunci când solicitați furnizarea unor servicii putem prelucra anumite date personale necesare pentru aceste scopuri (e.g. nume şi prenume, adresa de livrare / furnizare, date de tranzacţionare, etc.)

5. GESTIUNEA RAPORTULUI DINTRE UTILIZATORI ȘI ASISTENȚĂ

Avem interesul să oferim servicii adecvate prin intermediul Site-ului tuturor persoanelor care îl accesează. Prin urmare, prelucrăm o serie de date cu caracter personal pentru scopul gestiunii relațiilor cu Utilizatorii Site-ului, spre exemplu atunci când ne contactează cu diverse întrebări sau solicitări privind funcționalitățile Site-ului, întrebări cu privire la serviciile Societății oferite prin Site etc. Temeiul juridic: art. 6(1)(f) GDPR – interes legitim constând în interesul nostru de a asigura servicii adecvate.

6. ANALIZE ȘI STATISTICI PRIVIND FUNCȚIONAREA SITE-ULUI, COOKIES ȘI TEHNOLOGII SIMILARE

Putem folosi datele cu caracter personal pe care le furnizează Utilizatorii sau pe care le colectăm în contextul utilizării Serviciilor pentru scopul efectuării unor analize și statistici privind Serviciile noastre, inclusiv a modului în care funcționează Site-ul sau sunt oferite Serviciile. Analizele și statisticile pe care le facem ne ajută să înțelegem mai bine cum am putea să îmbunătățim Serviciile noastre sau functionalitățile Site-ului. În efectuarea analizelor și statisticilor utilizăm de asemenea cookies și alte tehnologii similare conform Politicii privind Cookies. De asemenea, cookie-urile și tehnologiile similare sunt utilizate pentru a vă oferi publicitate bazată pe interes.

7. CONECTARE PRIN REȚELE DE SOCIALIZARE

Am implementat diverse mecanisme de interconectare cu paginile de socializare, cum ar fi Facebook și Instagram, ca să aveți posibilitatea să accesați conținutul postat de noi pe Site și sau conturile noastre asociate pe acele rețele sociale mai facil. Dacă accesați conținutul postat pe acele rețele de socializare sau comentați pe acele rețele de socializare sau accesați Site-ul prin intermediul contului de Facebook, o serie de date publice din profilul dvs. de pe acele rețele de socializare ne vor fi transmise și nouă de către operatorii acelor rețele de socializare.

8. ÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII LEGALE

Uneori, prelucrarea datelor este necesară pentru a ne îndeplini obligaţiile legale ce ne revin, cum ar fi: raportarea către autorităţile fiscale relevante şi ţinerea unor evidenţe contabile, arhivarea datelor conform legislaţiei aplicabile.

9.APĂRAREA DREPTURILOR ȘI INTERESELOR ÎN JUSTIȚIE

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie în cadrul unei proceduri în faţa unei instanţe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care este implicată Societatea.

10. CUI DEZVĂLUIM DATELE

Putem dezvălui datele dvs cu caracter personal către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea Serviciilor, inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plată pentru diverse facilități de plată, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), sau dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iii) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile. De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politici privind Cookies.

11. CÂT PĂSTRĂM DATELE

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă sunteți un client de-al nostru, datele dvs. caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raporturilor contractuale, plus o perioadă minimă de 3 ani de la încetare (cât este termenul de prescripție pentru acțiuni în justiție). Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioadă mai lungă, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

12. CE DREPTURI AVEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizată:

a)Dreptul de acces – puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării

 

b)Dreptul de modificare – puteți să ne solicitați și modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

 

c)Dreptul la ștergere – puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.

 

d)Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție – puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilurilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. Specifică.

 

e)Restricționare –  în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. Personale

 

f)Dreptul la portabilitatea datelor – în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

 

g)Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România. 

Shopping Cart